Gå til innholdet

Miljø

Fønix miljø gjenvinner naturressurser til beste for miljøet.

Ortopediske produkter som benyttes i helsevesenet består ofte av metaller som det er global knapphet på. I tillegg er det relativt stor miljøbelastning forbundet med å utvinne disse metallene fra naturen, da slik utvinning både er energi- og arbeidskrevende, og avfallsstoffene fra produksjonen ofte kan være miljøskadelig.

For å bidra til mindre belastning på miljøet, vil gjenvinning av metall etter kremasjon være en viktig miljøsatsning.

Fønix miljø AS
Metallrester og gjenvinning
Personvernerklæring

Kirkeveien 19
3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276
E-post: post@fonixmiljo.com