Gå til innholdet

Forvaltning:

Inntektene går i hovedsak tilbake til de krematoriene som har avtale med Fønix miljø AS.

Fønix miljø AS dekker alt arbeid med innsamling, kontroll og sortering av metallrestene.
Krematoriet har ingen utgifter knyttet til avtalten med Fønix miljø AS.

Vi følger retningslinjer fra Gravferdsforskriftens § 33:

Proteser og liknende, som er operert inn i kroppen og som ikke brenner opp, skal skilles fra asken og graves ned under en grav på gravplassen eller gjenvinnes på en måte som krematoriemyndigheten finner forsvarlig.

  • Inntektene til Fønix miljø AS avhenger direkte av gjeldende kurser i metallmarkedet.
  • BDO utarbeider årlig regnskapsrapport som gir grunnlag for utbetaling av overskudd til krematoriene.
  • Overskuddet utbetales i henhold til avtale med det enkelte krematorium, og fordeles i mellom krematoriene ut fra kremasjonsstatistikk utarbeidet av Norsk forening for kirkegårdskultur.

Fønix miljø AS
Metallrester og gjenvinning
Personvernerklæring

Kirkeveien 19
3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276
E-post: post@fonixmiljo.com